Pozvánka na členskou schůzi oddílu badmintonu 2014

16.10.2014

POZVÁNKA

na členskou schůzi oddílu badmintonu pro člena s hlasem rozhodujícím,

která se koná
 
v úterý dne 23. září 2014 v 18.00 hodin

na Albrechtově SOŠ / bývalá zemědělská škola/ ul. Tyršova.

Prezentace delegátů od 17.45 do 18.00 hod.

PaedDr. Petr Šářec - předseda oddílu badmintonu

PROGRAM členské schůze oddílu badmintonu TJ Slavoj Český Těšín, o.s. konané v úterý dne 23. září 2014 na Albrechtově SOŠ ul. Tyršova.1. Zahájení, volba předsednictva
2. Schválení programu a jednacího řádu
3. Volba komise mandátové
4. Volba komise volební
5. Volba komise návrhové
6. Zpráva o stávající činnosti oddílu
7. Zpráva o stavu hospodaření oddílu
8. Diskuse
9. Zpráva mandátové komise
10. Volby nového výboru a volba revizní komise
11. Diskuse
12. Návrh usnesení
13. Závěr


Na členské schůzi bude provedena aktualizace členské základny oddílu u členů starších 18 let.
 
 
 
 

Naši sponzoři