Důležité informace

Start: 01.01.1900 0:00:00
Kde:

Rozpis tréninků ve skupinách : začátek tréninků 1.9.2022. 


Změny a upřesnění v rozdělení hráčů do jednotlivých skupin provedli trenéři v průběhu září.
C = bílá B = žlutá skupina A = zelená.

 • Skupina A
 • Skupina B
 • Skupina C

Skupina A

 Rozpis tréninků: 

 • Pondělí 17:00 - 18:30 nová víceúčelová hala - Svojsíkova ul. 
 • Středa 17:00 - 18:30 nová víceúčelová hala - Svojsíkova ul. 
 • Čtvrtek 16:30 - 18:00 sportovní hala Activity4Fun-Svojsíkova ul.

 

trenér: Suchanek, Rzeplinski M&P, Kniezková

 Výše příspěvků: první pololetí 4 000Kč (uhradit do 31.10.2022), druhé pololetí 3 000Kč (uhradit do 28.2.2023).

 

Skupina B

 Rozpis tréninků: 

 • Pondělí 15:30 - 17:00 nová víceúčelová hala - Svojsíkova ul. 
 • Středa 15:30 - 17:00 nová víceúčelová hala - Svojsíkova ul. 
 • Čtvrtek 16:00 - 17:00 sportovní hala Activity4Fun-Svojsíkova ul. 

 

                       trenér: Raschka, Šařec, Makaj, Kniezková
                   

 Výše příspěvků: první pololetí 3 000Kč (uhradit do 31.10.2022), druhé pololetí 3 000Kč (uhradit do 28.2.2023).

 

Skupina C

 Rozpis tréninků: 

 • Pondělí 15:30 - 17:00 nová víceúčelová hala - Svojsíkova ul. 
 • Středa 15:30 - 17:00 nová víceúčelová hala - Svojsíkova ul. 
 • Čtvrtek 16:00 - 17:00 sportovní hala Activity4Fun-Svojsíkova ul.

 

trenér: Šařec, Raschka

 Výše příspěvků: první pololetí 3 000Kč (uhradit do 31.10.2022), druhé pololetí 3 000Kč (uhradit do 28.2.2023).

 
           Přihláška a úhrada členského příspěvku zřizuje členství v oddíle, součástí            kterého je i úrazové pojištění.        
 


Zdravotní potvrzení

Zdravotní potvrzení člena má platnost jeden kalendářní rok. Prosíme rodiče o dodání potvrzení od dětského lékaře s vyjádřením schopen trénovat a hrát závodně badminton. Oddílovou průkazku pro toto potvrzení obdrží hráči od trenérů.
               Zdravotní potvrzení člena je podmínkou účasti na                pravidelném tréninku a turnajích.            


Způsob vyúčtování

Vyúčtování turnaje je podmíněno řádným vyplněním a odevzdáním přiloženého formuláře.

 


Informovanost rodičů

Informace pro rodiče zveřejňujeme na oddílových webových strákách www.badmintontesin.cz Prosíme rodiče o zaslání svých aktuálních kontaktů-mail a mobilní číslo na oddílové kontakty badmintontesin@seznam cz nebo mobil: 605 201 043 Prostřednictvím kontaktů Vám budou zasílány aktuální rychlé informace o nominacích na turnaje, soustředění, prázdninové tréninky, zdravotní prohlídky apod. Současně bude moci získat a zaslat rovněž individuální informaci / školy v přírodě, onemocnění atd./

Ve skupině A jsou zařazeni hráči, kteří se pravidelně zúčastňují turnajů jednotlivců a družstev. Účast na turnaji / doprava, úhrada nákladů/ jsou hrazeny oddílem dle oddílových organizačních a hospodářských zásad.


Oddílové příspěvky 

 

Příspěvek zasílejte na účet 242473708/0300 var. symbol 02 (účet oddílu, který je veden při TJ Slavoj Český Těšín z.s.).
 Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení hráče !!!

Platbu za první pololetí proveďte do 31.10.2022, pro druhé pololetí do 28.2.2023.

Úhrada členského příspěvku prodlužuje/zřizuje členství v oddíle a současně i úrazové pojištění.

 

Naši sponzoři