Členská schůze oddílu badmintonu

3.10.2013

Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín, o.s.

oddíl badmintonu

 

POZVÁNKA

na členskou schůzi oddílu badmintonu

 

která se koná

 

v úterý dne 17. září 2013 v 17.00 hodin

 

v prostorách SOŠ / bývlá zemedělská škola / na Tyršově ulici.

Prezentace delegátů od 16.45 do 17.00 hod.

 

 

 

 

PROGRAM

 

Členské schůze oddílu badmintonu TJ Slavoj Český Těšín, o.s.

konané v úterý dne 17. září 2013

 

1. Zahájení, schválení programu členské schůze , volba komisí mandátové a návrhové

2. Schválení jednacího řádu

3. Volba komise mandátové

4. Volba komise návrhové

5. Zpráva o činnosti


Naši sponzoři