Členské schůze oddílu badmintonu 2018

26.3.2018

Pozvánka na členskou schůzi oddílu badmintonu

 
která se koná v pátek 6.4. 2018 v 16.00 hodin v Albrechtově střední škole ul. Tyršova 2. Vchod ze dvora školy.
Prezentace delegátů od 15.45 do 16.00 hod.
 
 
 

Program členské schůze oddílu badmintonu TJ Slavoj Český Těšín, z.s.

 • Zahájení, schválení programu členské schůze
 • Volba komisí mandátové a návrhové
 • Schválení jednacího řádu
 • Volba volební komise, schválení volebního řádu
 • Zpráva o činnosti oddílu v sezoně 2017
 • Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2017
 • Zpráva revizora oddílu
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové komise
 • Volby výboru oddílu a revizora
 • Volby delegátů na VH Slavoje
 • Zpráva návrhové komise
 • Schválení usnesení
 • Závěr
 
Členové, kteří nemají zaplaceny členské příspěvky oddílu je mohou uhradit před zahájením členské schůze. Výše příspěvku pro dospělé pro rok 2018 činí 100 Kč.
 
Návrh jednacího, volebního řádu, a plná moc je ke stažení na našem webu.
 
 
 
PaedDr. Petr Šářec
předseda oddílu

Naši sponzoři