Ekonomická pravidla

13.10.2021

Ekonomická pravidla na sezónu 2021 / 2022

 • Pravidla - jejich sestavení, plnění a případné změny podléhají schválení výborem oddílu.
 • Trenérská rada sestavuje jednotlivé nominace na turnaje aurčuje způsob, jak bude každá akce uhrazena.
 

Oddílové příspěvky na sezónu 2021/2022

 • Výše oddílových příspěvků je určena zařazením do tréninkové skupiny. Více informací zde http://www.badmintontesin.cz/treninkove-skupiny-naseho-klubu/
 • Pokud tréninky navštěvují sourozenci, platí první ze sourozenců celý příspěvek, každý další sourozenec má snížený příspěvek vždy na 50% hodnoty příspěvku dané skupiny.
 • Ostatní členové oddílu 100 Kč/rok
 

Ostatní poplatky

 • nová licence hráče / oddíl hradí licenci pouze vybraným hráčům. Ostatní hráči si licenci hradí sami.
 • nová licence trenéra - hradí oddíl
 • nová licence rozhodčího - hradí oddíl
 

Termín úhrady oddílových příspěvků

 • první pololetí do 31.10. druhé pololetí do 28.2.
 • Příspěvek se hradí převodem na účet č. 242473708/0300 variabilní symbol – 02 a do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení hráče

Cestovné

 • Na turnaje GPA/MČR, 1.liga  4,- Kč/Km (maximálně)
 Výše jednotlivých cestovních náhrad je v kompetenci výboru oddílu nebo trenérské rady, ale pouze do maximálních částek uvedených v těchto pravidlech případně v sazebníku ČBaS.
 

Řízení turnajů, vedení hráčů na turnajích

 • Turnaj 200,- Kč/hod, max  4hod
 • Rozhodčí (domácí turnaje) přiměřené občerstvení (zodpovídá řídící turnaje)

Další zásady

 • Oddíl proplácí - startovné na turnajích GPC a výše.
 • Proplácení startovného je podmíněno zasláním zprávy z turnaje (text+foto) na e-mailovou adresu badmintontesin@seznam.cz, nejpozději do 3týdnu od data konání akce. Zaslaný materiál poslouží k propagaci činnosti oddílu.
 
 
 
 

Naši sponzoři