Pravidla k zabezpečení doprovodu a dopravy hráčů na soutěže pro sezónu 2012/2013

28.3.2013

Pravidla - jejich sestavení, plnění a případné změny podléhají schválení výborem oddílu.

Trenérská rada sestavuje jednotlivé nominace na turnaje a určuje způsob, jak bude každá akce zabezpečena.

Vztahy mezi přepravcem / ČD,ČSAD,Veolia,řidič automoblu…/ a přepravovaným / trenér, hráč, rodič…/ jsou v rovině občnsko-právní. Oddíl do tohoto vztahu nezasahuje. Je nutné předem si navzájem vyjasnit veškerá rizika plynoucí např. z krádeže, poškození věci, zdraví atd.

Výbor oddílu přijal pravidla k finančním prostředkům, ze kterých vyplývá:

1/ Oddíl zabezpečí na soutěžích doprovod pro hráče mladší 18 let dle čl. 96 soutěžního řádu. Doprovod začíná v okamžiku prezentace hráče na soutěži po celou dobu jeho konání nebo po dobu přítomnosti hráče na turnaji. V případě společné účasti hráčů mladších i starších 18 let na soutěži podléhají doprovodu všichni hráči oddílu. V případech soutěží pouze hráčů starších 18 let doprovod zajistí vedoucí, trenér nebo je zodpov


Naši sponzoři