Vracíme se do haly - 17.05.2021

15.5.2021

Hurá Hurá, od pondělí 17.05.2021 zahajujeme tréninky.
 
Vzhledem ke stávajícím COVID omezením je nutno upravit tréninky tak aby se skupiny nepřekrývaly.
 
Hráči jsou rozděleni do čtyř skupin.
 

PONDĚLÍ

městská hala - 16:30 - 18:00 trénink skupiny III. a IV.     
městská hala - 18:00 - 19:30 trénink skupiny I. a II.
 

STŘEDA

městská hala 15:00 - 16:30 trénink skupiny III. a IV.
městská hala 16:30 - 18:30 skupiny I. a II.
 
 
Prosíme hráče, kteří se ve skupinách nenašli, aby se spojili s trenérem/oddílem. V případě, že někdo z těch co jsou napsaní nebude trénovat, prosíme taktéž o info.
 
Pro trenéry je  nutnost negatovního testu COVID-19. Pro hráče čestné prohlášení o absolvování negativního testu COVID-19 a bezpříznakovosti.
 
Další úprava může následovat v případě nových rozvolnění.
 
 
 Skupina I
  Skupina II   Skupina III   Skupina IV
Míra Krejčí Szymonková N
Pollak
Rzeplinski Horvátová Wawrzyková Zielosko
Makaj Bajusová Chrascina Pánek
Brozda Romanová Czyžová Pollakova
Pawliková Romanová Szotkovská Śmieja
Kozel Walaská Zuczková Koláčková
Bojda Sikorová Lotková Stoklasová
Kniezková Śmieja Brozdová Pala
  Kmeť Szymonková B
Geltnerová
  Bury Drastichová Kliment
      Keleczény
 

Naši sponzoři