Zápis č. 1 z jednání výboru oddílu badmintonu Slavoje Český Těšín ze dne 29.8.2012

28.3.2013

Přítomni : Husarová, Krauz, Mendrek, Šářec

Omluveni : Trentin

Výbor projednal :

1/ Aktuální stav v oddílu před zahájením nové sezony 2012/2013. Projednána členská základna – konstatován nárůst členů v žákovských a dorosteneckých kategoriích vzhledem ke stavu před rokem. Ekonomická situace oddílu umožní činnost v rozsahu minulé sezony. Rozhodnuto ponechat výši členských příspěvků ve stejné výši a případné zvýšení cen pronájmů v návaznosti na růst DPH řešit od 1.1.2013. Vyvíjet maximální snahu o zabezpečení sponzorů – příjmů pro oddíl. Byly přijaty nové ekonomické zásady činnosti oddílu, které jsou závazné pro členy oddílu. Tyto místit na oddílový web nejpozději po členské schůzi oddílu.

Zajistí : průběžně výbor

2/ Zabezpečení tréninku v tělocvičnách a halách. Poslední nejasnosti se budou řešit do 31.8.

Zvyšuje se počet hodin tréninku na bowlingu a nově se zahajuje trénink v úterý na zemědělské škole. Po ukončení jednání bude rozpis zve


Naši sponzoři