ZÁSADY ČINNOSTI ODDĹU BADMINTONU při TJ SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN, o.s.

28.3.2013

Základní ustanovení

Oddíl badmintonu je jedním z oddílů sdružených v rámci Slavoje Český Těšín, o.s. a řídí se jeho stanovami, zásadami hospodaření a jeho dalšími dokumenty závaznými pro oddíly. Oddíl badmintonu může zaniknout rozhodnutím členské schůze nebo vystoupením všech členů z oddílu. Oddíl badmintonu je členem ČBaS a plní své povinnosti, ke kterým se tímto členstvím zavázal. Dodržuje zejména pravidla badmintonu, soutěžní řád, registrační řád, přestupní řád, rozpis soutěží a další dokumenty. Oddíl badmintonu organizuje a řídí činnost členů v souladu s příslušnými normami a dodržuje tyto základní dokumenty:

  • Zásady činnosti oddílu badmintonu při TJ Slavoj Český Těšín, o.s. / dále jen zásady/
  • Podpisové vzory oprávněných osob výboru oddílu.
  • Zásady činnosti revizní komise.
  • Ekonomická směrnice oddílu.

Organizační struktura oddílu

Členská schůze - je nejvyšší o


Naši sponzoři